Můj porost mečíků

01.12.2013 18:43

 

Vážení přátelé, rozhodl jsem se zveřejnit fotografie letošního porostu gladiol, který mě těšil po celou vegetační sezónu. Z výsadby roku 2012 raději nic neukazuji, ta nebyla dobrá, ačkoliv jsem úplně špatné klasy nesklízel. Myslím si, že zveřejněný porost je zdravý, vitální, s pěknými klasy. Proč to ale všechno říkám? Myslím, že agronomicky jsem, oba dva roky, porost opečovával podobně. V čem byl ovšem ten rozdíl? Během pěstování a sklizně roku 2012 jsem se nebál vyhodit jakoukoliv rostlinu, která projevovala napadení virózou, měla nepěknou barvu listů, byla nemocná, či listy varhánkovatěly. Podle mě je toto nejdůležitější věc, kterou jsem si osvojil. Je potřeba nekompromisně likvidovat vše, co nevypadá zdravě. Já takto, v roce 2012, vyselektoval 80 % celé výsadby. Otázkou je, bohužel, proč? Druhý rok, po takové razantní a nekompromisní selekci, se porost mečíků odmění každému, o tom jsem přesvědčený, odměnil se i mně, což je z obou fotografií patrné - nejsou vidět žádné příznaky, že by rostliny strádaly. Samozřejmě, i pěkná, tmavě zelená rostlina, je schopná dát krátký klas o 14-16 pukách (+ další chyby), což bylo u několika kultivarů letos patrné. Pokud tyto klasy porovnám s těmi, co stabilně dávají 20 a více puků, nemá cenu hledat důvody, kde jsem co pokazil. Tyto kultivary na to, v mých podmínkách, prostě nemají a je třeba vyvodit patřičné závěry.

 

 

Není možné, aby měla Pulchritude 26-28 puků a vedle ní, novinka, za několik desítek korun za hlízu, z velké hlízy, puků jenom 16. To vše při stejné péči, stejné agrotechnice. Toto potom není a nemůže být vina pěstitelů, ale takové materiály by se nikdy neměly dostat do prodeje. V tomto případě bych rád rozvinul, na toto téma, určitou diskuzi, která by vedla, v praxi, k tomu, abychom s nákupy neriskovali, abychom se podělili o své zkušenosti, které kultivary ´jdou´ a ´nejdou´. Introdukují se ročně desítky odrůd, málokdo má chuť a čas dělat pokusné králíky (já tedy ne) a vše, přes vysokou cenu, zkoušet, aby pak zjistil, že 90 % kultivarů je zbytečných. Samozřejmě by si to žádný šlechtitel nesměl vyložit jako útok na jeho osobu, či práci. Pouze by se dozvěděl zpětnou vazbu, protože zde registrace odrůd procesem, typu ÚKZÚZ, neexistuje. Pro bývalého agronoma, jako jsem já, je totiž kvalita genetického materiálu, zásadní. Nic, co nedostalo českou registraci ÚKZÚZ, jsem, v agronomické praxi, nesel. Osobně pokládám za důležité a nutné, právě o takových věcech, bez okolků hovořit.