Nejlepších 10 gladiol v roce 2017 - pravidla ankety (GLADIRIS 142)

09.07.2017 21:34

Pěstitelskou anketu nejlepších deseti kultivarů gladiol z vašich zahrad a polí budu v roce 2017, pro organizaci GLADIRIS, zpracovávat opět já. Ankety se může zúčastnit každý pěstitel nebo milovník gladiol, který bude respektovat pravidla GLADIRISU, které níže sepisuji. Je mi jasné, že co člověk, to jiný názor na systém ankety. Vždy se najde někdo, komu se nezavděčí a bude s ní a s jejími pravidly polemizovat nebo nesouhlasit. Výsledné pořadí je totiž směsicí různých pěstitelských pohledů, které se často s pohledem konkrétní osoby mohou lišit.

 

A nyní již k pravidlům:

 

1. Vytvořte seznam deseti kultivarů v takovém pořadí, v jakém vás nejvíce v roce 2017 zaujaly. Do ankety by měly být zařazeny české, slovenské a zahraniční kultivary vedené v registrech na stránce www.gladiris.cz/evidencemeciku.htm nebo v tištěné podobě v brožuře "Evidence českých a slovenských mečíků 1966 - 2016" zpracovanou Petrem Mimránkem, kde je kompletní česká databáze kultivarů - než napíšete anketu, prosím, zkontrolujte si, zda kultivar vůbec existuje.

 

2. Jména kultivarů uvádějte správně napsaná, pro lepší dohledatelnost můžete název kultivaru doplnit o jméno šlechtitele a rok introdukce. Neexistující nebo nedohledatelné názvy gladiol (pravopisné chyby a překlepy dohledám a opravím) nedostanou žádné body a jejich místo zůstane v pořadí prázdné, bodově neohodnocené.

 

3. Neuvádějte semenáče pod čísly nebo pracovní jména prozatím neintrodukovaných gladiol - jedná se pouze o anketu kultivarů.

 

4. Termín zaslání ankety je dostatečně dlouhý, od 1.9. 2017 do 30.11.2017, abych mohl anketu zpracovat, a ta mohla být zveřejněna již v zimním vydání časopisu GLADIRIS. Tímto termínem také zaručíme její aktuálnost a větší objektivitu, jelikož se nám pěstitelská (výstavní) sezóna stále ještě vybavuje.

 

5. Bodování bude následující: první a druhá odrůda dostane 5 bodů, třetí a čtvrtá 4 body, pátá a šestá 3 body, sedmá a osmá 2 body, devátá a desátá 1 bod.

 

6. Z anketních lístků bude zveřejněno prvních 50 kultivarů s příslušným bodovým ziskem. Při rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat vyšší četnost umístění kultivaru v desítce nejlepších.

 

7. Anketní lístky zašlete na mailovou adresu smida.petr@gmail.com nebo poštou na adresu: Petr Šmída, Přepychy 47, 517 32 Přepychy. Pokud nemáte mailovou schránku zřízenou, jistě vám některý známý pomůže anketní lístek poslat za vás.

 

Jedinou šancí, jak anketu ovlivnit, je zúčastnit se jí. Anketa mnoho času nezabere a jde tvořit v průběhu sezóny - během sklizně gladiol bychom měli mít prakticky jasno. Prosím tedy o co nejčasnější zaslání. Pokud mi anketní lístek do e-mailové schránky dojde, vždy potvrzuji jeho doručení. Pokud se tak nestane a nedostanete ode mě odpověď, anketní lístek nebyl doručen a zkuste to, prosím, odeslat znovu. Děkuji předem za vaše žebříčky a hlasy.

 

Poznámka pod čarou:

Za dva anketní roky, které jsem zpracovával, se ankety každoročně účastnilo cca 20-25 zájemců. To není mnoho ve vztahu k počtu členů Gladirisu nebo počtu amatérských šlechtitelů, vystavovatelů, či obyčejných nadšených pěstitelů nebo pořadatelů výstav. Reálně je možné toto číslo účastníků dokonce zdvojnásobit. Vím, že někteří máte problém, že to zpracovává zrovna Šmída a hledáte si kvůli tomu jakékoliv nesmyslné důvody, proč nehlasovat, ale ten to nedělá pro sebe, ale pro organizaci Gladiris, kde měla anketa vždy tradici.