Nejlepších 10 gladiol v roce 2018 - pravidla ankety

15.07.2018 14:30

Ankety se může zúčastnit každý pěstitel nebo milovník gladiol, který bude respektovat pravidla, která jsou níže popsána:

 

1. Vytvořte seznam deseti kultivarů v takovém pořadí, v jakém vás nejvíce v roce 2018 zaujaly. Do ankety by měly být zařazeny české, slovenské a zahraniční kultivary vedené v registrech na stránce www.gladiris.cz/evidencemeciku.htm nebo na webových stránkách českých a slovenských šlechtitelů - než napíšete anketu, prosím, zkontrolujte si, zda kultivar vůbec existuje.

 

2. Jména kultivarů uvádějte správně napsaná, pro lepší dohledání název kultivaru doplňte o jméno šlechtitele a rok introdukce. Neexistující názvy gladiol (pravopisné chyby a překlepy dohledám a opravím) nedostanou žádné body a jejich místo zůstane v pořadí prázdné, bodově neohodnocené.

 

3. Neuvádějte semenáče pod čísly nebo pracovní jména prozatím neintrodukovaných gladiol - jedná se pouze o anketu kultivarů.

 

4. Termín zaslání ankety je dostatečně dlouhý, od 1.9.2018 do 30.11.2018, abych mohl anketu zpracovat, a ta mohla být zveřejněna již v zimním vydání zpravodaje GLADIRIS. Tímto termínem také zaručíme její aktuálnost a větší objektivitu, jelikož se nám pěstitelská (výstavní) sezóna stále ještě vybavuje.

 

5. Systém bodování je následující: první a druhá odrůda dostane 5 bodů, třetí a čtvrtá 4 body, pátá a šestá 3 body, sedmá a osmá 2 body, devátá a desátá 1 bod. Tyto body poslouží k výpočtu pomocných bodů (PB), které budou násobkem celkového počtu bodů (CB) jednotlivých kultivarů a jejich četnosti na jednotlivých anketních lístkách. Příklad: pokud kultivar Aaralyn získá celkem 30 bodů (CB) a objeví se na osmi anketních lískách, získá celkem 240 bodů (PB).

 

6. Z anketních lístků bude zveřejněno pořadí všech kultivarů s příslušným bodovým ziskem pomocných bodů (PB). Při rovnosti pomocných bodů bude o pořadí rozhodovat vyšší četnost umístění kultivaru v desítce nejlepších a dále pak následně nejvyšší dosažená pozice na anketních lístkách, resp. součet nejvyšších dosažených pozic.

 

7. Anketní lístky zašlete na e-mailovou adresu smida.petr@gmail.com - pokud nemáte e-mailovou schránku zřízenou, jistě vám některý známý pomůže anketní lístek poslat za vás.

 

Jedinou šancí, jak anketu ovlivnit, je zúčastnit se jí. Anketa mnoho času nezabere a jde tvořit v průběhu sezóny - po sklizni gladiol bychom měli mít prakticky jasno. Prosím tedy o co nejčasnější zaslání. Pokud mi anketní lístek do e-mailové schránky dojde, vždy potvrzuji jeho doručení. Pokud se tak nestane a nedostanete ode mě odpověď, anketní lístek nebyl doručen a zkuste ho, prosím, odeslat znovu.