Praktická úvaha, s šálkem kávy, o virózách...

29.12.2013 14:23

Vážení milovníci mečíků,

v dnešním příspěvku jsem se rozhodl demonstrovat, v jakém žalostném stavu lze, v současné době, nakoupit hlízy a podělit se o své zkušenosti. Tématem úvahy bude viróza a budu hovořit pouze v praktické rovině. Teorie jsem si sice, z předmětu virologie a přednášek prof. Špaka, trochu odnesl, ale zde nebude vůbec potřeba. V předchozím článku jsem uvedl, že provádím tvrdé selekce nově nakoupených hlíz. Od velkoproducentů jsem vyřadil 80% kultivarů rovnou kvůli napadení virózami. Pokud si myslíte, že mi zbylo 20% zdravých hlíz, jste na omylu. Stává se, že ze dvou až třech hlíz jednoho kultivaru, z ještě nevyřazeného zbytku, co objednávám, je bezvirózní (i toto je velice relativní pojem, měl bych spíše uvádět "bez příznaku virózy", protože každá rostlina v sobě zahrnuje viry) většinou pouze jedna. Má nejhorší zkušenost je taková, že jsem si, z objednávky hlíz za 900 Kč (pěstitelská sezóna 2012), ponechal tři hlízy ve dvou kultivarech. Vše zbylé bylo virózní. Jedna hlíza cv. Aneta mi nepřežila zimu (odešla už v listopadu) a dvě hlízy cv. Hayfork jsem vyřadil letos, protože tento kultivar, svou kvalitou, nestojí za nic. Ve finále jsem si mohl za tyto peníze, raději, koupit krásnou láhev single malt whisky a udělal bych lépe. Tímto chci, veřejně, velmi poděkovat šlechtitelům (pánové velmi dobře vědí), od kterých kupuji hlízy napřímo, díky nimž mám vůbec co pěstovat.

 

 

Smutnou realitu dneška zkusím demonstrovat na fotografii kultivaru Miss Midas (z letošního nákupu), který jsem už ve stádiu jednoho listu, raději, vyhodil, protože se na takové utrpení vůbec nedalo dívat. Podotýkám, že zavirování je opravdu extrémní, běžně k takto drastickým symptomům na listech nedochází (většinou pouze žlutá až žlutobílá mozaika na listech + bílé symptomy na květech, pokud se projeví).

 

Zde, již v tak časné růstové fázi, došlo ke zduření prvního listu a na řezu k fyziologickým ztluštěninám. Samozřejmě, virózami napadené hlízy vypadají zdravě, fotografie demonstrují i kvalitní rozvoj kořenové soustavy - agrotechnicky mé hlízy netrpí, porost mečíků mám v pořádku. Vážení, takové hlízy je, prosím pěkně, možné u nás nakoupit. Mimochodem, ještě doteď se směji, když mi cv. Royal Spire, ze stejného nákupu, udělal klas dlouhý 25 cm o 20 pukách a velikosti květů 100, a to neměl ani tak extrémní příznaky napadení na listech, jako zveřejněný cv. Miss Midas. Toto rozhodně není v pořádku a nelíbí se mi to...

 

 

 

Nechci zde nikoho trápit teorií, která je v literárních pramenech dohledatelná, jelikož jsme všichni pěstitelé - praktici. Ano, teorie, abych mohl prakticky uvažovat, je nezbytná, ale, v případě pěstování mečíků, může být každý člověk, de facto, virologický analfabet, stačí si jen osvojit jednu jednoduchou větu:

 

Vše, co je napadené virózou, okamžitě vyhodím a vůbec mne nenapadne takové materiály množit a  rozšiřovat dál.

 

Vtip je totiž v tom, že neexistuje žádná praktická metoda ozdravení sadby, kterou můžeme aplikovat (laboratorní metody nikdo z nás, pěstitelů, nepoužije). Toto je právě ono paradigma, ostatní doporučované rady jsou ničím nepodložené záležitosti, o nichž nemá cenu ani přemýšlet nebo je, dokonce, realizovat. Vidíte sami, že se dá problematika viróz, ve finále, shrnout do jediné věty. Některé věci, aby byl problém vyřešen, jsou totiž jednodušší, než se zdají, na první pohled, být.